خوش آمدید به تالار گفتگوی والا موزیک
تالارهای گفتگوی والا موزیک یک انجمن تخصصی با محور موضوعات مربوط به موسیقی است که هدف اصلی آن ایجاد فضای تخصصی و افزایش علم و آگاهی کاربران ایرانی در زمینه موسیقی میباشد . کلیه موضوعات بصورت طبقه بندی شده ارایه شده و همه کاربران میتوانند با توجه به قوانین به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مطرح شده بپردازند.

دیسکوگرافی والاموزیک


کانال تلگرام والا موزیک

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :(24):
  N_aggressive (24)
  N_aggressive (24)
 • :(6):
  N_aggressive (6)
  N_aggressive (6)
 • :(29):
  N_aggressive (29)
  N_aggressive (29)
 • :(30):
  N_aggressive (30)
  N_aggressive (30)
 • ::
  N_aggressive
  N_aggressive
 • :(33):
  N_aggressive (33)
  N_aggressive (33)
 • :(9):
  N_aggressive (9)
  N_aggressive (9)
 • :(40):
  N_aggressive (40)
  N_aggressive (40)
 • :(21):
  N_aggressive (21)
  N_aggressive (21)
 • :(45):
  N_aggressive (45)
  N_aggressive (45)
 • :(22):
  N_aggressive (22)
  N_aggressive (22)
 • :(18):
  N_aggressive (18)
  N_aggressive (18)
 • :(32):
  N_aggressive (32)
  N_aggressive (32)
 • :(39):
  N_aggressive (39)
  N_aggressive (39)
 • :(44):
  N_aggressive (44)
  N_aggressive (44)
 • :(14):
  N_aggressive (14)
  N_aggressive (14)
 • :(42):
  N_aggressive (42)
  N_aggressive (42)
 • :(43):
  N_aggressive (43)
  N_aggressive (43)
 • :(31):
  N_aggressive (31)
  N_aggressive (31)
 • :(23):
  N_aggressive (23)
  N_aggressive (23)
 • :(26):
  N_aggressive (26)
  N_aggressive (26)
 • :(5):
  N_aggressive (5)
  N_aggressive (5)
 • :(17):
  N_aggressive (17)
  N_aggressive (17)
 • :(25):
  N_aggressive (25)
  N_aggressive (25)
 • :(15):
  N_aggressive (15)
  N_aggressive (15)
 • :(20):
  N_aggressive (20)
  N_aggressive (20)
 • :(16):
  N_aggressive (16)
  N_aggressive (16)
 • :(28):
  N_aggressive (28)
  N_aggressive (28)
 • :N_aggressive (34):
  N_aggressive (34)
  N_aggressive (34)
 • :(13):
  N_aggressive (13)
  N_aggressive (13)
 • :(19):
  N_aggressive (19)
  N_aggressive (19)
 • :(1):
  N_aggressive (1)
  N_aggressive (1)
 • :(37):
  N_aggressive (37)
  N_aggressive (37)
 • :(36):
  N_aggressive (36)
  N_aggressive (36)
 • :(10):
  N_aggressive (10)
  N_aggressive (10)
 • :(4):
  N_aggressive (4)
  N_aggressive (4)
 • :(41):
  N_aggressive (41)
  N_aggressive (41)
 • :(12):
  N_aggressive (12)
  N_aggressive (12)
 • :(11):
  N_aggressive (11)
  N_aggressive (11)
 • :(8):
  N_aggressive (8)
  N_aggressive (8)
 • :(38):
  N_aggressive (38)
  N_aggressive (38)
 • :(27):
  N_aggressive (27)
  N_aggressive (27)
 • :(7):
  N_aggressive (7)
  N_aggressive (7)
 • :(2):
  N_aggressive (2)
  N_aggressive (2)
 • :(3):
  N_aggressive (3)
  N_aggressive (3)
 • :(35):
  N_aggressive (35)
  N_aggressive (35)
 • :Laie_73:
  Laie 73
  Laie 73
 • :mocking:
  Mocking
  Mocking
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :praising:
  Praising
  Praising
 • :girl_nea:
  Girl Nea
  Girl Nea
 • :Laie_72:
  Laie 72
  Laie 72
 • :mail1:
  Mail1
  Mail1
 • :flag_of_truce:
  Flag Of Truce
  Flag Of Truce
 • :scratch_one-s_head:
  Scratch One S Head
  Scratch One S Head
 • :girl_blush2:
  Girl Blush2
  Girl Blush2
 • :Laie_70:
  Laie 70
  Laie 70
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :Laie_4:
  Laie 4
  Laie 4
 • :Laie_69:
  Laie 69
  Laie 69
 • :nyam2:
  Nyam2
  Nyam2
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :slider_vomit:
  Slider Vomit
  Slider Vomit
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :Laie_54:
  Laie 54
  Laie 54
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :nyam1:
  Nyam1
  Nyam1
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :slider_bubbasmiley:
  Slider Bubbasmiley
  Slider Bubbasmiley
 • :JC_cupidgirl:
  JC Cupidgirl
  JC Cupidgirl
 • :Laie_30B:
  Laie 30B
  Laie 30B
 • :Connie_threaten:
  Connie Threaten
  Connie Threaten
 • :negative:
  Negative
  Negative
 • :good2:
  Good2
  Good2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :JC_cupidboy:
  JC Cupidboy
  JC Cupidboy
 • :Laie_30A:
  Laie 30A
  Laie 30A
 • :connie_slingshot:
  Connie Slingshot
  Connie Slingshot
 • :morning2:
  Morning2
  Morning2
 • :give_heart:
  Give Heart
  Give Heart
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :ireful:
  Ireful
  Ireful
 • :Laie_99:
  Laie 99
  Laie 99
 • :connie_babyboo:
  Connie Babyboo
  Connie Babyboo
 • :pardon:
  Pardon
  Pardon
 • :girl_yes3:
  Girl Yes3
  Girl Yes3
 • :(51):
  blum1.gif
  blum1.gif
 • :Laie_95:
  Laie 95
  Laie 95
 • :Laie_98:
  Laie 98
  Laie 98
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :oregonian_hiccupsmi
  Oregonian Hiccupsmile
  Oregonian Hiccupsmile
 • :girl_yes2:
  Girl Yes2
  Girl Yes2
 • :(50):
  happy
  happy
 • :Laie_94:
  Laie 94
  Laie 94
 • :Laie_97:
  Laie 97
  Laie 97
 • :dash3:
  Dash3
  Dash3
 • :oregonian_gaah:
  Oregonian Gaah
  Oregonian Gaah
 • :girl_yes:
  Girl Yes
  Girl Yes
 • :Laie_76A:
  Laie 76A
  Laie 76A
 • :Laie_96:
  Laie 96
  Laie 96
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :girl_pardon:
  Girl Pardon
  Girl Pardon